بررسی تطبیقی رمان‌های «خاطرات تن» از احلام مستغانمی و «اتفاق» از گلی ترقی بر اساس مولفه‌های هویت فرهنگی

ادبیات تطبیقی

23,000 تومان

نویسنده

دکتر فاطمه گوشه نشین

مهری صابر باغی