از گفته های باران گزیده ی پنجاه دوبیتی از حسن رنجبر

گویش

27,000 تومان

نویسنده

مترجم فیروزه افضل