تماس با ما

شماره های تماس :  ۰۱۳۳۳۴۲۶۲۱۴ – ۰۹۱۱۱۳۱۱۵۷۷

نشانی: رشت – فلکه گاز، بلوار لاکان، نرسیده به دانشگاه آزاد اسلامی، کوچه گلها

دورنگار: ۳۳۴۲۶۲۱۴

ایمیل انتشارات: rokhsaresobh@yahoo.com