تسویه حساب

علاقه مندان برای خرید و دریافت کتاب، مبلغ پشت جلد به اضافه ۳۰۰۰۰ تومان (هزینه پست) را به حساب ۰۱۰۱۲۸۰۶۵۶۰۰۹ یا شماره کارت بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۷۳۳۲۳۳۲۱۵۵به نام آقای مرتضی پرویزی واریز و تصویر فیش واریزی را به شماره واتس آپ ۰۹۱۱۱۳۱۱۵۷۷ ارسال نمایند.