تسویه حساب

علاقه مندان برای خرید و دریافت کتاب، مبلغ پشت جلد به اضافه ۱۵۰۰۰ تومان (هزینه پست) را به حساب ۰۱۰۱۲۸۰۶۵۶۰۰۹ یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۳۲۳۳۲۱۵۵ بانک ملی به نام آقای مرتضی پرویزی واریز و تصویر فیش واریزی را به شماره ۰۹۱۱۱۳۱۱۵۷۷ ارسال نمایند.