برچسب: – پرداخت هزینه چاپ به صورت اقساط. – ویرایش اثر به صورت رایگان. – همکاری در پخش و فروش اثر. – تبدیل پایان نامه به کتاب.